Tvarkaraštis ir kainos

We are the world klubas prasideda nuo sausio 12 d. ir vyks iki gegužės 18 dienos. Nedirbsime vasario 16, kovo 9, balandžio 20 dd..

Spring session 2019 starts on January 7 and will last until May 18. Days off are February 16, March 9 and April 20th.

Viso 16 šeštadienių. Visos sesijos kaina 400 eurų. Mokėti galima dalimis – iki sausio 4 dienos -100 eurų, iki vasario 4 dienos – 100 eurų, iki kovo 10 dienos – 100 eurų ir iki balandžio 4 d. – 100 eurų. Broliams/seserims taikome 10% nuolaidą.

For the total of 16 Saturdays the cost is 400 euro. Payments can be made in installments: 100 euro by January 4, 100 euro by February 4, 100 euro by March 10 and 100 euro by April 4th.

Discover the world in English klubas prasideda sausio 7 d. iki vyks iki gegužės 31 dienos visomis darbo dienomis.

The weekly club classes start as of January 7th through May 31.

Nedirbsime vasario 18-22 dd.,kovo 11, balandžio 22-26 dd. ir gegužės 1 d. The days off are February 18-22, March 11, April 22-26 and May 1.

Pavasario pusmečio kaina už tris savaitinius užsiėmimus – 935 eurai; už du savaitinius užsiėmimus -629 eurų; už vieną savaitinį užsiėmimą – 306 eurai.

Spring session for three times a week activities cost 935 euro, for twice a week – 629 euro and once a week – 306 euro.

Mokant už tris ar du savaitinius užsiėmimus, galima mokėti dalimis – iki sausio 10 dienos, iki vasario 10 dienos, iki kovo 10 dienos, iki balandžio 10 dienos ir iki gegužės 10 dienos.

Attending three or two times a week the payments can be made in installments – by January 10th, by February 10th, by March 10th , by April 10th and May 10th.

Broliams ir seserims taikome 10 % nuolaidą.

Sisters and brothers enjoy a 10% discount.