Apie mus

VŠĮ Tarptautinis vaikų klubas siūlo užklasinę veiklą anglų kalba nuo ikimokyklinio (3-6 metų) amžiaus iki 1-12 klasių mokiniams. Pastaruoju metu prie mūsų vis mieliau jungiasi ir norintys mokytis suaugusieji.

Anglų kalbos pamokėlės skirtos ne tik anglų kalbos mokymuisi, bet ir ugdymui bei bendrųjų gebėjimų mokymui. Anglų kalba klasėje mokytojų naudojama nuolatos, sukuriant anglakalbę aplinką. Anglų pamokėlės moko ir skatina ne tik suprasti kalbą bet ir ją naudoti.  Mokome skaityti, kalbėti, rašyti bei klausyti anglų kalba. Mokymo metodika motyvuoja, ypač pradinių klasių mokinius, mokytis anglų kalbos ne tik anglų kalbos užsiėmimų metu bet ir mokykloje.

Grupės mažos (3-6 vaikai), anglų kalbos mokomės jaukioje klubo aplinkoje. Kuriame savo tradicijas ir draugišką komandą. Atostogų metu domimės kultūra ir istorija, vykstame į pažintines ekskursijas.

Mūsų misija

Tarptautinis Vaikų klubas (sutrumpintai – TVK arba Klubas (angl. International Childrens‘ Club) pradėjo veiklą Vilniuje 2014 metais. Kas mes esame?

Tarptautinis, nes:
  •   gerbiame visas tautas ir kultūras,
  •   mokomės įvairias kalbas ir komunikacijos būdus,
  •   siekiame suprasti kitus ir būti suprasti patys.
Vaikų, nes klubas yra sukurtas vaikams, bet atviras visiems, kas širdyje išsaugojo vaikišką smalsumą, bei norą pažinti.
Klubas pagal senas britų tradicijas yra antrieji namai, kur tavęs visada laukia, kur gali ilsėtis, bendrauti, bet visų pirma – šviestis  ir tobulėti.
Mūsų vizija

TVK siekia ugdyti  pasaulio piliečius,padėti atskleisti jiems savo talentus tam, kad ateityje atsakingai kurtų pasaulio ateitį.

Pagridinės vertybės

Pasaulio pilietis yra apsišvietęs, raštingas, besidomintis ir gerbiantis bei toleruojantis kitas kultūras asmuo, tačiau turintis tvirtą savo kultūros sampratos stuburą. Veikiantis bendruomeniškai ir lokaliai reiškia –  patriotas siekiantis taikaus sanbūvio, neiškeliantis vienos tautos ar kultūros viršesne; atidus ir jautrus vietinės bendruomenes poreikiams bei problemoms, reaguojantis veikla grindžiama ekologiškumu, etiškumu ir pagarba gamtai ir žmogui nepriklausomai nuo jo rasės, etniškumo, amžiaus, lyties ar socialinės padėties; suvokiantis, kad pasikeitimas ir gerovė prasideda nuo kiekvieno individo pastangų bendram reikalui.

Klubas siekia suteikti šių dienų mokiniui žinių ir įgūdžių, kuriems nelieka laiko arba nėra suteikiama mokykloje. Kiekvienas dalyvaujantis klubo veikloje – vaikas ar mokytojas – siekia tobulėti ir nuolatos plečia savo profesinių gebėjimų akiratį.

Klubas yra ne pelno siekianti organizacija. Dalis pelno bus skiriama vaikų inicijuojamiems projektams remti,  stipendijoms gabiems vaikams remti;  pedagoginio personalo tobulinimui organizuoti.

Klubo bendravimo kalba- remiantis tarptautine tradicija- yra anglų kalba. Siūlomi užsiėmimai įvairaus amžiaus grupėmis visų pirma siekia išmokyti kalbos ir anglų kalba kalbančių šalių kultūros bei literatūros. Kalbos mokymo metodika priklauso nuo vaikų amžiaus – pradedant žaidimais, darbeliais ir dainomis ir baigiant kviestinėmis paskaitomis ir susitikimais su iškiliais visuomenės nariais.